ปืนโครงการ Home ข่าวปืนโครงการฯ เกี่ยวกับเรา เว็บบอร์ด ใบสั่งจองอาวุธปืน ปิดท้ายเมนู
Glock
Smith&Wesson
CZ
STI
Kimber
Colt
Ruger
Beretta
Remington
Taurus
   ปืนที่ขายดีที่สุดในโครงการ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ gunlover.net ปืนโครงการ

 

 โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครอง(สน.สก) และ (สน.อส.)

 

        ปืนโครงการ ไม่ต้องจองให้เสียเวลา ไม่ต้องมีมัดจำ 10% เพียงคุณมีใบ ป.3 สามารถรับได้รวดเร็วภายใน 3 วัน

รับส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศ!!

ขายปืนโครงการ


ติดต่อด่วน คุณไพรัตน์ ภู่มั่ง

(086-2052350) - (086-3508807)

 

 

 

สถานที่จัดส่งเอกสาร

  คุณไพรัตน์ ภู่มั่ง  ตู้ปณ.8 ปณฝ.สนามเป้า

  กรุงเทพมหานคร 

 10406

 
ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนสวรรค์วิถี)

  633-0-36373-0

 

 

 

 

ปืนโครงการ

 


หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษแล้ว

หน่วยงานที่สามารถซื้ออาวุธปืนได้ : ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชิก อส. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ผู้พิพากษา กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม สนง.ตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: อาวุธปืนที่สั่งซื้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต เว้นแต่ตกทอดทางมรดก


ราคาปืนโครงการ ฯ

ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่ม(ฟรีตัดโอนใบ ป.3)

ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาด ราคา
 บาเร็ตต้า  M9-A1  ดำ  9  xx,xxx.-
 บาเร็ตต้า  92FS คอมแพค  ดำ  9  xx,xxx-.
 บาเร็ตต้า  PX4  ดำ  9  5x,xxx-
 บาเร็ตต้า  PX4 คอมแพค  ดำ 9  5x,xxx.-
 บาเร็ตต้า  21A ดำ .22 xx,xxx.-
 บาเร็ตต้า  21A ขาว .22 xx,xxx.-
บาเร็ตต้า Tomcat ดำ 7.65 4x,xxx.-
บาเร็ตต้า Tomcat ขาว 7.65 xx,xxx.-
CZ 75 คอมแพค ดำ 9 xx,xxx-
CZ 75D คอมแพค ดำ 9 xx,xxx-
CZ P-01 ดำ 9 xx,xxx-
CZ 75 SP-01 Shadow ดำ 9 xx,xxx-
CZ 2075 Rami (A) ดำ 9 xx,xxx-
CZ 75 B ดำ 9 xx,xxx-
อัลฟา ลูกโม่ M821 ,M820 ดำ .38

xx,xxx.-

Ruger SR9 2 สี 9 xx,xxx.-
Ruger KSR9C 2 สี  9 .-
Ruger BSR9C ดำ 9 .-
Ruger LCP-CH 2 สี 9 .-
Ruger LCP-OD เขียว .380 .-
Ruger LCP-EN ดำ .380 .-
Ruger KSP821X ขาว .38 .-
Ruger LCR ขาว .38 .-
Taurus M1911 ดำ .45 xx,xxx.-
Taurus M1911 SS ขาว .45 xx,xxx.-
Taurus PT911B ดำ 9 xx,xxx.-
Taurus PT911SS ขาว 9 xx,xxx.-
Taurus PT111PROSS 2 สี 9 xx,xxx.-
Taurus M85 SS ขาว 38 xx,xxx.-
Glock 19 ,26,17(GEN 4) ดำ 9 xx,xxx-
Glock 36 ดำ .45 xx,xxx-
Shooters M1911 2 สี .45 xx,xxx.-
Shooters M1911 ขาว .45 xx,xxx.-
Colt Goldcup ขาว .45 xx,xxx.-
Colt Defender ขาว .45 xx,xxx.-
Remington M1911 ดำ .45 xx,xxx-
ปืนลูกซองยาว Armscor 5นัดสไลด์ ดำ .12 2x,xxx-
ปืนลูกซองยาว ปาดัสK  แฝดซ้อน 2 นัดออโตเมติก  ดำ .12 2x,xxx- 

 **หมายเหตุ : ราคาอาวุธปืนโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จะแจ้งให้ทราบก่อน


Copyright and Disclaimer © 2010-2011, www.gunlover.net , All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:28 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป